Index
Toponimia balcanică la Procopius din Caesareea [De Aedificiis] (teză de doctorat)
Cap. 4. Studiul paleografic