Sorin Olteanu's Thraco-Daco-Moesian Languages Project (TDML)

Site dedicat cercetării ştiinţifice a antichităţilor şi vechilor limbi balcanice

Copyright ©Sorin Olteanu

Noul FORUM al sitului SO-LTDM are adresa: http://soltdm.com/forumB/

Pagina Contact: emailuri

sorin.olteanusoltdm.com

şi

ltdmsoltdm.com

Pagina Despre mine (About me).Muzica mea

 

 

     
Are you a non-Romanian and you have trouble reading my Romanian pages? I apologise I couldn't take my time to translate them all. But...! If you are concerned with history and classical languages, so if you know Latin, maybe some French or Spanish, or (even better) Italian, you surely can read my Romanian pages too! Just try it! One of my friends did and he was surprised how well he understood this language!

 

 
I.I.Russu: Istoricul cercetărilor privind raporturile etno-lingvistice româno-albaneze şi substratul. Din volumul Elemente autohtone în limba română. Substratul comun româno-albanez, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1970, pp.14-47, cu Abrevierile bibliografice.
Teme dacomanice: de ce nu putem compara orice şi oricum
Falsele fragmente ale Originilor lui Cato. Pseudo-ştiinţa dacomanilor
Decretul de la Dionysopolis în cinstea lui Acornion (Argedava, Burebista)
Studiile clasice în şcoala de azi – alarmă! - un semnal de alarmă tras de conf. univ. Radu Ardevan de la Cluj
De Aedificiis. Studiul paleografic. (Capitolul 4 al tezei de doctorat)

C o n t e n t s

Note about a double-edited inscription in Mihailov's IGB English Text

O nouă lectură a inscripţiei IByz 370A=ISM II:165 (Αυλοζανις Σευθη) English Text

CIMEC a întreprins publicarea operelor lui Vasile Pârvan (care pot fi copiate în format PDF). Pe când şi cele ale lui I.I.Russu? English Text

Tăbliţele "davogete": nişte artifacte moderne fără nici o însemnătate pentru istoria şi limba dacilor Primul răspuns d-lui RomaloRăspuns invectivei d-lui Romalo Răspuns "argumentelor" d-rei PeţanText
  æ#131;®n romæ#131;¢na
The TDM Languages section:
  Thesaurus Relictorum Linguarum Thraco-Dacicarum (TRLTD)
    Principles & Methods
    Motivation & Historic
    Thesaurus Relictorum Linguarum Thraco-Dacicarum (TRLTD)
      A-Alm Textus
  Latinus 56 kb
      Abro-, Ebry-
      Axiopolis (Rasova, Cernavodă)
      Callatis (1.1: Atestările în izv. literare)
      Carsium (Hârşova)
      Decebalus-.Inscripţia Decebalus per Scorilo)
      Dromichaites Răspuns la "recenzia" d-rei Peţan la ciorna acestui articol
      Epta-
      Saldo-(byssa)
      Scoris, Scorilo şi familia. Inscripţia Decebalus per Scorilo
      Zaldapa-Zeldepa
      Zalmoxis/Zamolxis [Atestările]
      -zenis [First part. The Attestations]
  Linguae Thraco-Daco-Moesorum (LTDM)
    Principles & Methods
    Bibliography
    Historic & Specifics
    Lexic & Etymology
    Phonetics
     

Palatala tracă("Spiranta iraţională")

The Thracian Palatal("The Irrational spirant ")English Text

      The Metathesis of -y- English Text
    Morphology & Syntax
    Dialects
     

Principalele arii lingvistice trace după formantul autohton cu sensul "aşezare, cetate"

    TDM Lexicon
The Sources section
  Principles & Methods
  Direct SourcesEnglish Text
    Epigraphical Sources
      Principles & Methods
      Corpus Inscriptionum ad Thraco-Dacos Pertinentium
      Articles
       

KAGA: an Important Dacian Word English
  Abstract

KAGA: un important cuvânt dacic-37 kb

       

Notă despre incripţia de pe inelul de la Ezerovo

        Note sur IGLR 189(inscr. de Valerius Onesimus; "Legionis VII He(r)culie")
        Note sur IGLR 191 ('Pro caritate<m>...')
        Notă despre IGLR 241 (gemma abraxea)
        Note about a double-edited inscription in Mihailov's IGB
        Decretul de la Dionysopolis în cinstea lui Acornion (Argedava, Burebista)
  Indirect Sources (Manuscripts)
    Main Ancient Authors
      Ancient Authors-Index and Biographical Notes
      Procopius Caesariensis (text and comments)
      Strabon (books 6-14)
      Ptolemaeus (balkanic provinces; greek & romanian; some maps)
      Plinius Maior
      Tabula Peutingeriana
      Geographus Ravennas
      Itinerarium Pictum Annotatum (archetypus Tabulae Peutingerianae et Anonymi Ravennatis)
      Itinerarium Burdigalense (Hierosolymitanum)
      Itinerarium Antonini
      Dioscurides et Pseudo-Apuleius
      Hieroclis Synecdemus
    Minor Ancient Authors
       
    Other Sources
      Trajan's Column (description and images)
The Geography section
  Principles & Methods
  Geography of Ancient Lands
    Geographical Lexicon of TDM Territories
    Drumurile antice în Peninsula Balcanică(Index)[Roman Roads (Romanian)]
      1. Sistemul rutier roman şi funcţionarea lui
      2.Sursele documentare ale itinerariilor balcanice antice
      3a.Drumul danubian
      3b.Drumul Thraciei
      3c.Drumul alutan (transcarpatic) al Daciei
      3d.Drumul vest-carpatic
      3e.Drumul danubian
      3f.Drumul Adriatic
      3g.Drumul Istro-Adriatic
      3h.Drumul Drumul Epiro-Macedo-Egeean ori Via Egnatia
      3i.Drumul pontic
      3j.Drumul Drumul Hebrului inferior
      3k.Drumul Drobeta-Romula
      3l.Drumul Dierna-Tibiscus
      3m.Drumul trans-dardanic
      3n.Drumul traian ori Drumul lui Traian
      3o.Drumul supra-haemimontan
      3p.Drumul central moeso-scythic
      3q.Drumul est-moesian (trans-moesian de est), numit de obicei drumul Durostorum-Marcianopolis,
      3r.Drumul tracic sub-haemimontan
      3s.Drumul Hebrului inferior
      3t.Drumul Asticei
    SOLTDM Maps of TDM Territories-General Map (ImageMap)Image Map
      Dacia
      Scythia Minor
      Moesia InferiorImage Map
      Moesia Superior & Dardania
      Dalmatia & Epirus
      Macedoniae Duo & Thessalia
      Illyricum
      Thracia (diocesis)
      Mysia & Bithynia
      Bosporus
      Special Maps
    Maps of TDM Territories gathered from the public domain
    Articles on Ancient Geography
     

Delta Dunării la autorii anticiText æ#131;®n romæ#131;¢na-41k

The Danube Delta in Ancient WritingsEnglish Ræ#131;©sumæ#131;©

      Organizarea administrativă a provinciilor (sec.IV- VI)
     

Categorii de toponime în funcţie de origine şi aşezare

    Articles on Toponyms
     

Toponime procopiene (forma publicată în SCIVA 2007, n.1-2)

     

Toponime procopiene (1): Ζικίδεβα-Σπίβυρος  (De Aedificiis – Haury 148.9-10)

     

Toponymes procopiens (2): de Θωκύωδις à Κλεισοῦρα (De Aedificiis 147.12-19)

Toponime procopiene (2): de Θωκύωδις à Κλεισοῦρα (De Aedificiis 147.12-19)

     

Toponymes procopiens (3): de Κουρτουξοῦρα à Ταυροκεφάλων( De Aedificiis 4.11.15 (Haury 146.20-24)

Toponime procopiene (3): de la Κουρτουξοῦρα la Ταυροκεφάλων (De Aedificiis 4.11.15 (Haury 146.20-24)

     

Toponime procopiene (4): Ταμονβαρί-Σκέμνας (V Σκελήνας)(De Aedificiis 146.9-10)

Procopian toponyms (4): Ταμονβαρί-Σκέμνας (V Σκελήνας)(De Aedificiis 146.9-10)English Ræ#131;©sumæ#131;©-abstract

    Links to URLs in other WEB sites
  Geography of Modern Lands
    Index of Modern Place Names
    Modern Maps
The Modern Balkanic Languages (or Substratum) section
  Principles & Methods in Substratum Researches
  Albanian
  Romanian English Text
    Introduction
    Romanian Sounds & Letters English Text
    Etymological Dictionary of the RomanianLanguage (intro) English
  Text
      A English
  Text-142 kb
      B English
  Text(only 6 words for now)
   

Un termen românesc din sec. x: cuvânt Text
  æ#131;®n romæ#131;¢na

A Romanian word attested in the Xth century: cuvânt "Word"English Text English
  Abstract Rezumé
  français

    A New Dimension of the Linguistical Relations between Romanian and Greek English
  Text
    A New Direction in Romanian Etymology
    An Outline of the History of the Romanian Language
    An Outline of the History of the Romanians
    Sextil Puşcariu - Istoria limbii române (vol.I, pag.1-100). Intro.
    "barză"-schiţă etimologicăText æ#131;®n romæ#131;¢na
  Bulgarian
   
The Indo-europenistics section
  Rapports between TDM Dialects and other Indo-European Languages
  Index of IE Roots in TDM Languages
  Articles
     
  Récension: Dimităr Boïadjiev - "Les relations ethno-linguistiques en Thrace et en Mésie pendant l'époque romaine", Sofia, 2000, Presses Universitaires "St. Kliment Ohridski"
  Interviu acordat de Sorin Olteanu ziarului "Meridianul Românesc" din SUA
The Miscellaneous section
  Cicerone Poghirc. Necrolog. Bibliografie
  Links to other sites of interest
  Tăbliţele "davogete": nişte artifacte moderne fără nici o însemnătate pentru istoria şi limba dacilor Primul răspuns d-lui RomaloRăspuns invectivei d-lui Romalo Răspuns "argumentelor" d-rei PeţanText
  æ#131;®n romæ#131;¢na
  Tracologie şi Tracomanie (intro) Text
  æ#131;®n romæ#131;¢na
    Teme tracomanice Text
  æ#131;®n romæ#131;¢na
  Protestul unor medievişti români împotriva prezenţei dacomanilor la Congresul Internaţional de Medievistică de la Kalamazoo (SUA)Text

  æ#131;®n romæ#131;¢na
Mulţumiri doctorilor care m-au tratat la Clinica de Urologie 'Fundeni'